Devil-Cars.pl Devil-Cars.pl

Centrum pomocy

Potrzebujesz pomocy?

Podaj numer, a oddzwonimy do Ciebie.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymać kod rabatowy.

Jesteś naszym stałym klientem?
Mamy dla Ciebie propozycję ...

Karta rabatowa Devil-Cars

Upoważnia do 15% znizki na przejazd wybranym samochodem wyścigowym.
Karta honorowana jest na torach wyścigowych dostępnych na stronie: tory wyścigowe i jest ważna na okaziciela.

Regulamin Karty Rabatowej Devil-Cars

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej wystawionej przez Devil-Cars.

Karta Rabatowa daje prawo do otrzymania rabatu na zakup usług objętych zniżką dokonywany wyłącznie na stronie www.devil-cars.pl

I. Definicje

1. DEVIL-CARS – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą Devil-Cars Marta Mieczkowska z siedzibą w Białymstoku przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, NIP 542-301-51- 06, REGON 360392509, działająca w imieniu własnym jako wykonawca Prezentu.

2. PREZENT – usługa świadczona przez Devil-Cars, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania przejazdu sportowym samochodem dostępnym w ofercie Devil-Cars, na zasadach określonych w Regulaminie.

3. VOUCHER – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Vouchera), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Devil-Cars i uprawniający jego okaziciela do otrzymania określonego w nim Prezentu.

4. MIEJSCE REALIZACJI – zamknięty teren obiektu gdzie następuje wykonanie Prezentu, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Klienta.

5. UŻYTKOWNIK – posiadacz Karty Rabatowej, który zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Karty Rabatowej Devil-Cars.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej Devil-Cars, zwanej dalej Kartą.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2018 r.

3. Karta umożliwia zakup Vouchera 15 % taniej na przejazd wybranymi autami, określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Karta obowiązuje tylko na zakupy dokonane za pośrednictwem strony internetowej www.devil- cars.pl zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą.

5. Auta objęte promocją to: Lamborghini Gallardo, Porsche 911 Carrera, Ferrari F430, Nissan GT-R, Ford Mustang, Aston Martin DB9, Mitsubishi Lancer Evo 10, Subaru Impreza WRX, Subaru STI Turbo, BMW Biturbo Performance, BMW M Power (E46), Ariel Atom, KTM X-BOW, KTM X-BOW CUP, V- STORM.

6. Rabat:

  • - obowiązuje wyłącznie na wybrane auta
  • - nie łączy się z innymi promocjami i kodami zniżkowymi
  • - nie obejmuje zakupu usług dodatkowych: ubezpieczenie NNW, film z przejazdu, zakup gadżetów.

7. Rabat obejmuje przejazdy odbywające się wyłącznie w następujących Miejscach Realizacji: Tor Pszczółki koło Gdańska, Tor Toruń, tor Bednary koło Poznania, Tor Poznań (Tor Kartingowy oraz Tor Główny), Tor Koszalin, Tor Warszawa Słomczyn, Tor Warszawa Driveland, Tor Warszawa Modlin, Tor Białystok, Tor Ułęż, Tor Jastrząb, Tor Kraków, Tor Olsztyn, Tor Łódź, Tor Oleśnica.

III. Zasady użytkowania Karty

1. Rabat nie jest udzielany na zakup pojedynków aut.

2. Rabat naliczany jest po podaniu kodu Karty przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

3. Pieniężna kwota rabatu udzielona posiadaczowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.

4. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty.

5. Karta może być użyta wielokrotnie przez aktualnego Użytkownika.

6. Warunkiem wykorzystania Vouchera zakupionego w cenie pomniejszonej o wysokość rabatu jest okazanie Karty w Miejscu realizacji przejazdu.

7. Ważność Karty upływa z dniem 30 września 2020 r.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje

1. Devil-Cars nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.

2. Reklamacje związane z wykorzystaniem Karty Devil-Cars zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

V. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Devil-Cars Marta Mieczkowska, ul. M. Curie Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok NIP: 542-301-51-06 REGON: 360392509.

2. Administrator przetwarza dane Klienta w celu realizacji umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia na stronie Devil-Cars.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:

  • - Imię i nazwisko
  • - Adres zamieszkania
  • - Adres e-mail
  • - Numer telefonu

4. Dane osobowe Użytkownika powierzane są partnerom technologicznym, czyli podmiotom świadczącym usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczącym usługi statystyczne, obsługę portali społecznościowych oraz usługi rozwoju i utrzymania oprogramowania wyłącznie w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 2. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się drogą elektroniczną tel: + 48 530 730 222 lub e -mail: ochronadanych@devil-cars.pl

VI. Postanowienia końcowe

1. Devil-Cars zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

2. Devil-Cars zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia naliczania rabatu na podstawie Karty bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt. VI.1 Regulaminu. W takim przypadku wszystkie Karty ulegają unieważnieniu.

3. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin wraz z użyciem Karty.

Czym się zajmujemy?

Zaj­mu­jemy się orga­ni­za­cją prze­jaż­dżek na torach wyści­go­wych w całej Pol­sce. Posia­damy sze­roki wybór naj­szyb­szych spor­to­wych samo­cho­dów. Jazdy reali­zu­jemy co roku w sezo­nie od maja do końca wrze­śnia. Przejażdżki autami odbywają się w usta­lo­nych z zarząd­cami torów ter­mi­nach. Orga­ni­zu­jemy jazdy indy­wi­du­alne dla uczest­ni­ków z Vouche­rami, któ­rych zapraszamy na torze w dniu naszej imprezy.

Posia­damy także bogatą ofertę dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych. Z wielką pasją odda­jemy się orga­ni­za­cji even­tów fir­mo­wych, gdzie zapew­niamy kom­plek­sową orga­ni­za­cję. Twoja impreza to nie tylko prze­jazdy po torze samo­cho­dami. Dyspo­nu­jemy dużą ilo­ścią atrak­cji m.in. róż­nego rodzaju symu­la­tory i kon­sole do gier, tro­leje, alko­go­gle, roz­bu­do­wany tor car­rera, czy zdal­nie ste­ro­wane samo­chody. Dajemy Ci do wyboru ponad 40 sportowych modeli samochodów i ponad 15 lokalizacji na terenie Polski. Wykorzystaj szansę i zmień marzenia najbliższych na emocjonujące wspomnienia!

Zdecyduj się na konkretne auto i tor wybierając Voucher albo Kartę Podarunkową, gdzie obdarowany sam zdecyduje o torze i samochodach jakimi będzie jeździł. Jazdy jako kierowca realizowane są przez uczestnika na fotelu kierowcy, któremu podczas całego przejazdu towarzyszy opiekun samochodu. Do jazdy jako kierowca wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu prawo jazdy. Można również przejechać się jako pasażer. Jazda taka realizowana jest na fotelu pasażera w towarzystwie doświadczonego kierowcy.

Wybrany motoryzacyjny prezent wysyłamy tuż po złożeniu zamówienia na adres osoby zamawiającej. Kupon otrzymasz w pliku PDF, który jest od razu gotowy do wydrukowania.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności